Svoboda & Kučera | advokáti

SVOBODA & KUČERA ADVOKÁTI je společenstvím advokátních kanceláří AK Svoboda s.r.o. a AK Kučera s.r.o., které ve vzájemné spolupráci poskytují právní služby široké klientele tuzemských i zahraničních korporací, jakož i fyzickým osobám, podnikatelům i spotřebitelům.

Zakládajícími partnery jsou advokáti JUDr. Jiří Svoboda, společník AK Svoboda s.r.o., a JUDr. Jan Kučera, společník AK Kučera s.r.o.

AK Svoboda s.r.o.

Stavitelská 1099/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČ: 24155063, DIČ: CZ24155063
spisová značka: C 183712 vedená u MS v Praze
bankovní spojení: 2101950290/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

AK Kučera s.r.o.

sídlo: Stavitelská 1099/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČ: 29144604, DIČ: CZ29144604
spisová značka: C 203750 vedená u MS v Praze
bankovní spojení: 2108358353/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Občanské právo

Spory

Korporátní právo

Fúze a akvizice (M&A)

Nemovitosti

Hospodářská soutěž

Insolvence

Medicínské právo

Trestní právo

JUDr. Jiří Svoboda

JUDr. Jiří Svoboda
M:
(+420) 731 462 515
E:
svoboda@sk-advokati.cz
DS:
x895j

Vzdělání:

Profesní praxe:

Zaměření:

Jazyk:

JUDr. Jan Kučera

JUDr. Jan Kučera
M:
(+420) 731 510 675
E:
kucera@sk-advokati.cz
DS:
b8bg3ne

Vzdělání:

Profesní praxe:

Zaměření:

Jazyk:

Mgr. Martin Lorenc

Mgr. Martin Lorenc
M:
(+420) 776 739 769
E:
lorenc@sk-advokati.cz

Vzdělání:

Profesní praxe:

Zaměření:

SVOBODA & KUČERA | ADVOKÁTI

Stavitelská 1099/6
160 00 Praha 6

T:
(+420) 222 965 861
E:
office@sk-advokati.cz
W:
www.sk-advokati.cz

Informace pro spotřebitele:
Pokud byste pociťovali jakoukoli nespokojenost s námi poskytovanými právními službami, neváhejte nám to prosím sdělit (osobně, telefonicky, e-mailem či písemně). Jsme přesvědčeni o tom, že společně najdeme řešení. V případě, že byste i přesto nebyli plně spokojeni, máte v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele možnost obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem – spotřebitelem a advokátem, kterým je Česká advokátní komora. Více informací najdete na www.cak.cz.